פשוידה כרישה ותפוייא

Pashtida salomon

פשוידה כרישה ותפוייא